วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The genus Diplycosia Blume (Ericaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ดร. สันติ วัฒฐานะ
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANTI WATTHANA
เลขที่หน้า: 127  ถึง 132
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:        A taxonomic revision of the genus Diplycosia Blume in Thailand is presented. Three species are recognized. A key to the species, descriptions, ecological data and geographical distributions are provided.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 115 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand