วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The genus Hemarthria R. Br. (Poaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PAWEENA TRAIPERM1, THAWEESAKDI BOONKERD2,*, PRANOM CHANTARANOTHAI3 & DAVID A. SIMPSON4
เลขที่หน้า: 133  ถึง 147
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:          A taxonomic study of the genus Hemarthria R. Br. in Thailand is presented. Six species are recognized. A key to the species is provided together with illustrations, ecological data and information on the geographical distribution.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 103 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand