วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Peristylus carnosipetalus (Orchidaceae), a new species from northern Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : HUBERT KURZWEIL*
เลขที่หน้า: 1  ถึง 6
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

              Peristylus carnosipetalus Northern Thailand is described and illustrated. The new species is similar to Kurzweil from Chiang Mai Province in P. nematocaulon but differs by having much narrower linear-lanceolate foliage leaves and mostly shorter and generally wider lip spurs.(Hook.f.) Banerji & P. Pradhan from the Himalayas and China

download count:
     right-buttom
     
 

There are 24 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand