วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Four new records of Asteraceae from Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WORANART THAMMARONG*, SARAYUT RAKARCHA, WATTANA TANMING, WITTAYA PONGAMORNKUL & CHARUN MAKNOI
เลขที่หน้า: 93  ถึง 99
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Four new records of Asteraceae from Laos are reported, including Artemisia roxburghiana Besser, Blumea martiniana Vaniot, Lactuca parishii Craibex Hosseus, and Leucomeris decora Kurz. Their description, distribution, ecology, phenology, notes, and illustrations are provided. Three species (A. roxburghiana, La. parishii, and Le. decora) are lectotypified.


download count: 32
     right-buttom
     
 

There are 43 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand