วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Crinum serrulatum Baker (Amaryllidaceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WATTANA TANMING
เลขที่หน้า: 93  ถึง 97
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Crinum serrulatum, an endemic species from Cambodia is newly recorded in Thailand. Description, distribution, ecology, illustration and key to the species of Crinum in Thailand are provided.


download count: 21
     right-buttom
     
 

There are 847 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand