วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Species diversity of subfamily Papilionoideae (Leguminosae) in southern Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHARAN LEERATIWONG*, SAIJAI JORNEAD & JIRATTHI SATTHAPHORN
เลขที่หน้า: 45  ถึง 65
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     This study of species diversity of the subfamily Papilionoideae in southern Thailand was carried out from September 2017 to December 2019 and it included both the study of fresh specimens and of herbarium collections. Sixty-three genera, 199 species, three subspecies and five varieties were encountered. The most diverse genus was Crotalaria with 19 species. The study found five endemics, five new species records, three species that were expected new records or new species, 13 threatened species, 13 species that had not been previous recorded for southern Thailand, nine species which occur naturally in other regions and which had been introduced to southern Thailand and  finally 33 exotic species. Here we provide an updated checklist with information on plant habits, habitats, flowering–fruiting periods and provincial distributions.


download count: 27
     right-buttom
     
 

There are 89 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand