วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The genus Anaxagorea A. St.-Hil. (Annonaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHARAN LEERATIWONG1,*, PIYA CHALERMGLIN2 & DAVID M. JOHNSON3
เลขที่หน้า: 35  ถึง 44
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     A taxonomic study of the genus Anaxagorea A. St.-Hil. in Thailand is presented, includinga key to species, descriptions for genus and species, notes on their distributional and ecological data, vernacular names and illustrations. Two species and a variety are enumerated, namely A. javanica Blume var. javanica, A. javanica var. tripetala Corner and A. luzonensis A. Gray. A lectotype for Melodorum fuscum Craib is designated here.


download count: 37
     right-buttom
     
 

There are 64 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand