วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Five new orchid records from Myanmar
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : HUBERT KURZWEIL*
เลขที่หน้า: 23  ถึง 34
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     The occurrence of five species of Orchidaceae is newly reported for Myanmar, namely Arachnis cathcartii (Lindl.) J. J. Sm., Cleisostoma complicatum (Seidenf.) Garay, Gastrochilus linearifolius Z. H. Tsi & Garay, Habenaria longitheca Seidenf. and Neottia microphylla (S. C. Chen & Y. B.Luo) S. C. Chen, S. W. Gale & P. J. Cribb. Descriptions, various notes and illustrations are provided.


download count: 19
     right-buttom
     
 

There are 38 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand