วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Sarcodum scandens Lour. (Fabaceae-Millettieae), new little known genus and species record for Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SAWAI MATTAPHA1,*, SOULIVANH LANORSAVANH2 & VICHITH LAMXAY2
เลขที่หน้า: 191  ถึง 196
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Sarcodum Lour.,a small genus of the tribe Millettieae, represented by S. scandens Lour. is recorded for the first time from central of Lao PDR. Description, photos and distribution data are provided. The floral morphological characters of the species are compared and discussed with previous studies. 


download count: 5
     right-buttom
     
 

There are 127 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand