วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Comparative leaf epidermal characteristics in Clerodendrum L. and related genera (Lamiaceae) from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : FEENYA PHUMPRASERT1, CHARAN LEERATIWONG1,* & ONGKARN VANIJAJIWA2
เลขที่หน้า: 153  ถึง 163
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     The leaf epidermal surfaces of twenty species and one variety of Clerodendrum L., three species of Rotheca Raf. and one species of Volkameria L. were examined by peeling method and scanning electron microscope observation. Key to generaand generic descriptions of epidermal cell, trichome and stomatal complex are given. Almostall species have irregular epidermal cell with sinuous anticlinal wall. Only Volkameria specieshas isodiametric cell with straight anticlinal wall. Trichome types are not significantly different among the three genera. In addition, stomatal types can be used to classify studiedplants into two groups; anomocytic stomata occur in Clerodendrum and Volkameria, whereas diacytic stomata occur in Rotheca. The results indicate that anatomical dataprovides taxonomic supportive evidence for the three genera in Thailand.


download count: 8
     right-buttom
     
 

There are 360 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand