วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman, a new distribution record for Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : RAMESH BOONRATANA*
เลขที่หน้า: 111  ถึง 115
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Although a widespread species, very little is known of the distribution of the rare and primitive wild Snow Banana Enseteglaucum (Roxb.) Cheesmanin Southeast Asia, and for that reason I describe a coincidental discovery of this species in central Laos.


download count: 5
     right-buttom
     
 

There are 213 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand