วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Vaccinium lamellatum P. F. Stevens (Ericaceae), a new addition to Flora of Myanmar
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANTI WATTHANAl,*, SUBHASIS PANDA2, PRACHAYA SRISANGA3, KAZUMI FUJIKAWA4 & ROBERT UNWIN5
เลขที่หน้า: 107  ถึง 109
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Vaccinium lamellatum P. F. Stevens, previouslyknown only from Naga Hills in India(Manipur & Nagaland), is newly recorded to Myanmar. A descriptionand illustration are provided.

download count: 2
     right-buttom
     
 

There are 873 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand