วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Porpax capuccinorum Aver. (Orchidaceae), a new record from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANTI WATTHANA1,2,*, SOMRAN SUDDEE3 & ANDRÉ SCHUITEMAN4
เลขที่หน้า: 31  ถึง 37
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Porpax capuccinorum Aver., recently described from Laos, is here recorded from two localities in Thailand. As a result, the conservation status is modified from CR to DD.

download count: 10
     right-buttom
     
 

There are 109 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand