วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Eria clausa King & Pantl. (Orchidaceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANTI WATTHANA1,2,*, WORANUCH LA-ONGSRI2 & THITIPORN PINGYOT2
เลขที่หน้า: 19  ถึง 23
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Eria clausa King & Pantl., previously known from E Himalaya to S China and Indo-China, is reported from northern Thailand. A description, illustrations and a key to species, based on Thai material only, are provided.

download count: 6
     right-buttom
     
 

There are 18 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand