วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Payena asiatica, a new name for P. lanceolata Ridl. (Sapotaceae)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRANOM CHANTARANOTHAI*
เลขที่หน้า: 93  ถึง 94
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        Payenaasiatica Chantar. is a new name for Payena lanceolata Ridl. (1918), nom. illeg.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 51 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand