วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Two new records of rubiaceous species from Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SOULIVANH LANORSAVANH1,*, VICHITH LAMXAY1, KHAMFA CHANTAVONGSA1 & PRANOM CHANTARANOTHAI2
เลขที่หน้า: 89  ถึง 92
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        Gardeniasaxatilis E.T. Geddes and Neohymenopogon parasiticus (Wall.) Bennet are newly recorded for Laos.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 846 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand