วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Cloning and characterization of β-cyanoalanine synthase gene in rubber tree (Hevea brasiliensis)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : YADA TEPPABUT1, UNCHERA VIBOONJUN1, JARUNYA NARANGAJAVANA2, HERVÉ CHRESTIN3 & PANIDA KONGSAWADWORAKUL1,*
เลขที่หน้า: 249  ถึง 259
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Overstimulation of rubber tree with ethylene can lead to the tapping panel dryness, a physiological disorder leading to the cessation of latex flow. Exogenous ethylene could induce endogenous ethylene biosynthesis causing the release of cyanide, a co-product of ethylene. In plants, cyanide could be detoxifi ed by beta-cyanoalanine synthase (CAS). In this study,full-length cDNA and promoter of HbCAS were cloned and characterized.Its deduced amino acid sequence shared 64.4-89.9% identity with CAS from other plants. The cloned promoter harbored several hormone-responsive elements including salicylic acid (SA) and auxin.Expression level of HbCAS was increased at 16 hours after SA and auxin treatments. The HbCAS expression might be up-regulated for detoxifi cation of cyanide released from endogenous ethylene biosynthesis induced by SA and auxin.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 52 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand