วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Notes on the orchid fl ora of Thailand (III)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : HENRIK Æ. PEDERSEN1,* & SANTI WATTHANA2
เลขที่หน้า: 53  ถึง 61
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     In connection with ongoingstudies in the Orchidaceae for Flora of Thailand, Dendrochilum gracileD. longifoliumD. simile and Sarcoglyphis flava are recorded as new for Thailand. Illustrations and morphological descriptions of the newly recorded species are provided based on the Thai collections. Furthermore, general notes on the genera Dendrochilum and Sarcoglyphis in a Thai context are provided, including keys to all species currently recognized for Thailand.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 182 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand