วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Two new records of Argostemma Wall. (Rubiaceae) for Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SOULIVANH LANORSAVANH1 & PRANOM CHANTARANOTHAI2,*
เลขที่หน้า: 21  ถึง 25
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:     Recent fieldwork to Central Laos region unveils two new records of Argostemma Wall., namely A. neurocalyx Miq. and A. siamense Puff for Laos. Detailed descriptions and photographs of these two species are provided here. A key to all Argostemma species enumerated for Laos is given. 
download count:
     right-buttom
     
 

There are 75 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand