วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุล Carex L. และ Scleria Berg. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบทความ(Eng): Taxonomic study of the genera Carex L. and Scleria Berg. in Phu Chong Na Yoi National Park, Ubon Ratchathani province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): วลัยภรณ์ เสรีมงคลนิมิต และ ฉัตรชัย เงินแสงสรวย*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WALAIPHON SAREEMONGKONNIMIT & CHATCHAI NGERNSAENGSARUAY*
เลขที่หน้า: 23  ถึง 30
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุลCarexและScleriaในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.. 2553 ถึงเดือนสิงหาคม พ..2554 โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนามตามเส้นทางสำรวจ 8 เส้นทาง ครอบคลุมสังคมพืช 4 แบบ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-300 เมตร ได้แก่ พื้นที่ลานหิน ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และพื้นที่เปิดโล่ง พบสกุล Carex 2 ชนิด 1 พันธุ์ ได้แก่ Carex indica L.var. laetebrunnea C.B. Clarke (หญ้าคมบางเล็ก) และ C. tricephalaBoeck.(หญ้าดอกดิน) และสกุล Scleria 6ชนิด 2 ชนิดย่อย ได้แก่ Scleriabiflora Roxb. subsp. biflora (กกลูกขน) S. levis Retz. (หญ้าสามคม) S.lithosperma (L.) Sw. subsp. lithosperma (หญ้าคมบางเล็ก) S. neesii Kunth (กกกระจิว)S. purpurascens Steud. (หญ้าคมบาง) และ S.tonkinensis C.B. Clarke (หญ้าขำเปา)

     A taxonomic study of the genera Carex and Scleria in Phu Chong Na Yoi national park, Ubon Ratchathani province was conducted from July 2010 to August 2011. Field exploration and specimen collections were made along eight routes representing four vegetation types at 200-300 m.s.l. of open rock platform, deciduous dipterocarp forest, dry evergreen forest and open area. Two species and one variety of the genus Carex were recognized, i.e. Carex indica L. var. laetebrunnea C.B. Clarke (Ya khom bang lek) and C. tricephala Boeck. (Ya dok din). Six species and two subspecies of the genus Scleria were identified, i.e. Scleria biflora Roxb. subsp. biflora (Kok luk khon), S. levis Retz. (Ya sam khom), S. lithosperma (L.) Sw. subsp. lithosperma (Ya khom bang lek), S. neesii Kunth (Kok kra chio), S. purpurascens Steud. (Ya khom bang) and S. tonkinensis C.B. Clarke (Ya khom pao).

download count:
     right-buttom
     
 

There are 863 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand