วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Putative Calmodulin-Binding R2R3-MYB Transcription Factors in Rice (Oryza sativa L.)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : THANIN CHANTARACHOT1, TEERAPONG BUABOOCHA1,2, HONGYA GU3 & SUPACHITRA CHADCHAWAN1,*
เลขที่หน้า: 101  ถึง 112
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Calmodulins (CaMs) are calcium-binding proteins playing vital roles in signal

transduction regulating many aspects of plant development as well as responses to environmental stimuli by interacting with various classes of their binding partners including transcription factors (TFs). An increasing number of CaM-binding TFs have been identified and characterized in Arabidopsis. However, a limited number of CaM-targeted TFs have been reported in rice. Thisstudy aimed to investigate the existence of the interaction between CaMs and MYB TFs in rice, based on the knowledge from Arabidopsis. Putative CaM-binding R2R3-MYB TFs were obtainedfrom rice genome by functional searching, using an Arabidopsis known CaM-binding TF as a query. A phylogenetic tree was constructed to confirm the relationship between the putative proteins and those CaM-binding MYB TFs from Arabidopsis. The predicted CaM-binding motifs were also determined. However, a test of interaction between four of the putative proteins and OsCaM1-1 by yeast two-hybrid assay showed the absence of protein interaction. More CaM and CaM-like proteins will be tested for the interaction in the future, using other plant-based approaches.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 126 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand