วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Colchicine induced polyploidy of in vitro Impatiens patula Craib
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : THITIMA THARAWOOT*, WIPAWA SAMYAM & SUYANEE VESSABUTR
เลขที่หน้า: 75  ถึง 80
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     This study was conducted to fi nd out an effective concentration of colchicine for inducing polyploidy in Impatiens patula Craib. The colchicine concentrations used in the experiment were 0, 0.03, 0.05 and 0.09% with the incubation period of three hours. All colchicine treated shoot tips were cultured on MS medium without growth regulator for six weeks. It was found that increasing doses of colchicine resulted in decreasing of the average shoot length, the number of node, leaf and flower and also the percentage of in vitro flowering. However, colchicine concentrations used in this experiment had no effect on the size of flower. Colchicine concentration at 0.05% led to tetraploid induction and provided the highest average thickness of leaf (309 μm) and largest size of stomata (68.8 μm). The tetraploid plantlets gave the higher chloroplast number than those of diploid plantlets.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 100 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand