วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): โครงสร้างและพัฒนาการของผลและเมล็ดของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)
ชื่อบทความ(Eng): Structure and development of fruit and seed of physic nut (Jatropha curcas L.)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ประศาสตร์ เกื้อมณี*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRASART KERMANEE*
เลขที่หน้า: 69  ถึง 74
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ศึกษาการเจริญของผลและเมล็ดของสบู่ดำในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ โดยการเก็บตัวอย่างรังไข่ระยะดอกบานและผลระยะต่างๆ ทุกสัปดาห์หลังดอกบาน นำตัวอย่างไปทำเป็นสไลด์ถาวร เพื่อศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงด้วยเทคนิคพาราฟฟิน จากการศึกษาพบว่าผลและเมล็ดใช้เวลา 7สัปดาห์หลังติดผลจึงจะเจริญเต็มที่ เนื้อผลประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นผิวพาเรงคิมา เนื้อเยื่อ ท่อลำเลียง ท่อน้ำยาง และเซลล์น้ำยาง เอ็มบริโอพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ 7 สัปดาห์หลังการถ่ายเรณู เมล็ดสบู่ดำเริ่มสะสมน้ำมันในสัปดาห์ที่ 6 โดยน้ำมันถูกสะสมอยู่ในอีไลโอพลาสต์(elaioplast) ของเอนโดสเปิร์มเปลือกเมล็ดเมื่อมีอายุ6 สัปดาห์มีการสะสมเม็ดสีน้ำตาลในชั้นผิว

     The development of fruit and seed of physic nut was investigated in this study. Ovaries of blooming flower sand fruits were collected every week from blooming stage until fruit ripening stage. The samples were made into permanent slides for light microscope using paraffin technique. It was found that fruit and seed of physic nut take seven weeks from pollination to maturity. Pericarp of fruit consists of epidermis, parenchyma, vascular tissue, laticifers and latex cells. The development of embryo takes seven weeks after fruit set. Oil deposition in endosperm was observed at the sixth week. Oil is deposited in elaioplast of endosperm. The brown pigments were observed in epidermal layer of six weeks old seed.


download count:
     right-buttom
     
 

There are 863 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand